آموزش

آنچه چالش‌‎های کارآفرینان، ایده‌پردازان کسب‌‎وکار و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط تلقی می‌‎شود را درک کرده و با برگزاری دوره‌های کاربردی در جهت فارغ آمدن بر این چالش‌ها تلاش می‎‌کنیم.

همچنین دراتاق ایران‌-‌‌فنلاند دوره‌ها و وبینارهای متنوع و جامعی برای افرادی که بدنبال ساختن مسیر شغلی خود هستند برگزار می‌شود که امروز برای موفق شدن در دنیای کسب‌وکار بهره‌مندی از این آموز‎ش‌ها ضروری است. 

 ما باور داریم آموزش، نقشی حیاتی در موفقیت افراد و نتیجتا موفقیت یک کشور دارد. بنابراین سهم خود را در این مهم اجرا می‌کنیم. 

تصویر